Share

News <strong> Update</strong>

News Update

5 มาตรฐานที่การสร้างบ้านต้องมี เพื่ออยู่อาศัยอย่างปลอดภัย

การสร้างบ้านหนึ่งหลังให้สำเร็จสวยงาม และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนั้น ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เพราะมีความเกี่ยวพันกับหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพและงบประมาณ ดังนั้นจึงต้องมีเกณฑ์กลางซึ่งเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายมาใช้วัดคุณภาพงาน เพื่อให้เงินที่จ่ายไปสัมพันธ์กับปริมาณงานและคุณภาพที่เจ้าของบ้านควรได้รับตามที่ได้ตกลงกันไว้  “มาตรฐานการสร้างบ้าน” จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยมีด้วยกัน 5 มาตรฐาน และใครที่กำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้านหรู ควรรู้เท่าทันมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดสรรรายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านหรู ที่จะมารับผิดชอบบ้านของเรา 1. มาตรฐานตามกฎหมาย การก่อสร้างใดๆ ในราชอาณาจักรไทยต้อง “ถูกกฎหมาย” โดยมาตรฐานตามกฎหมายมีด้วยกัน 4 เรื่อง คือ 1.1 มาตรฐานตามกฎหมายผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็นกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะแบ่งพื้นที่พร้อมข้อกำหนดว่าสามารถสร้างอะไรได้ หรือสร้างอะไรไม่ได้บ้าง เช่น บางพื้นที่เป็นที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ห้ามสร้างโรงงาน บางพื้นที่กำหนดความสูงของอาคารที่สามารถสร้างได้ ดังนั้นแม้ที่ดินจะเป็นของเรา แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามใจ ต้องตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายผังเมืองให้ชัดเจนก่อนเริ่มสร้างบ้าน 1.2 มาตรฐานตามกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร คือ กฎหมายที่ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีระบบความปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งมีข้อกำหนดองค์ประกอบของบ้านแต่ละหลัง ว่าควรมีการวางตำแหน่งอย่างไร เช่น ระยะร่นจากกำแพง ช่องเปิดหน้าต่าง พื้นที่ว่าง เพื่อให้การสร้างที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย การสร้างบ้านที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารจะทำให้ขั้นตอนยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ได้รับการอนุมัติ […]

read more

เทคนิคสร้างบ้าน เลือกหลังคาแบบไหน? ช่วยระบายความร้อนได้ดี

หลังคา คือ เกราะป้องกันความร้อนจากแสงแดด เป็นปราการด่านแรกที่ปกป้องความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไม่ให้ถ่ายเทลงสู่พื้นที่ภายในบ้าน ซึ่งหากเราวางแผนเลือกวัสดุและออกแบบหลังคาให้เหมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อน ก็จะยิ่งเพิ่มพลังในการถ่ายเทความร้อน ลดอุณหภูมิที่หลังคา ช่วยให้บ้านเย็นสบาย ลดการสิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วย การเลือกหลังคาที่จะช่วยให้บ้านเย็นประกอบไปด้วย รูปแบบ วัสดุที่ใช้มุง และสีของหลังคา ซึ่งจะมีวิธีเลือกอย่างไรนั้น อาร์ต เทค โฮม ได้รวบรวมมาให้คุณแล้ว รูปทรงหลังคา รูปทรงหลังคาบ้านมีหลายแบบ หลายทรงด้วยกัน การเลือกใช้ไม่ว่าจะทรงไหนต้องคำนึงถึงทั้งแบบบ้านที่เข้ากัน และสภาพอากาศในพื้นถิ่น 1. หลังคาทรงจั่ว เป็นรูปแบบหลังคาทรงมาตรฐานที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย ลักษณะทรงหลังคาเป็นหน้าจั่วสามเหลี่ยมยาวไปตลอดทั้งอาคาร มีด้านปะทะลมสองด้านและด้านลาดชันสองด้าน ซึ่งองศาความลาดเอียงของทั้งสองฝั่งอาจจะเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้ เมื่อมองจากระยะไกลจะมองเห็นทรงหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยม ข้อดีของหลังทรงจั่ว • เป็นหลังคาที่สามารถรับลมได้ดีที่สุด และก่อสร้างได้ง่ายกว่าหลังคาทรงอื่น • มีพื้นที่ใต้หลังคามาก มวลอากาศใต้หลังคาจะทำหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนอีกหนึ่งชั้น ช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในบ้าน • ความลาดเอียงของหลังคา มีประโยชน์ในเรื่องการถ่ายเทน้ำฝน ยื่นชายคาป้องกันแสงแดด มีช่องลมทรงสามเหลี่ยมเพื่อระบายความร้อนได้ดีมากขึ้น • รูปทรงลาดเอียงของหลังคาทำให้อากาศมีการไหลเวียน ดึงเอาอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาช่วยระบายความร้อนภายใน ด้วยเหตุนี้ หลังคาทรงจั่ว จึงเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราที่ร้อนมากกว่าหนาว อีกทั้งหากมีการวางทิศทางที่เหมาะสม ยังช่วยรับลมประจำถิ่นได้ด้วย 2. หลังคาทรงมะนิลา มีลักษณะเหมือนทรงปั้นหยาแต่ส่วนบนจะมีปลายจั่ว […]

read more

รู้ก่อนสร้าง! 5 ข้อดีการออกแบบบ้าน หรือสร้างบ้านที่มีมาตรฐานสูง

บ้าน เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของคนเรา ดังนั้นการสร้างบ้านสักหลังจึงถือเป็นโครงการใหญ่ของชีวิต เราจึงต้องวางแผนอย่างพิถีพิถันและละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้บ้านสวย แข็งแรง คุ้มค่ากับเงินก้อนโตที่จ่ายไป และไม่ต้องหวั่นใจคอยแก้ปัญหาบ้านไม่รู้จบในภายหลัง ดังนั้นหากเราวางแผนการสร้างบ้านที่ดี ออกแบบและเลือกการสร้างบ้านที่มีมาตรฐานสูง ก็จะทำให้โครงการใหญ่ในชีวิตของเราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 5 ข้อดีการออกแบบบ้าน หรือสร้างบ้านที่มีมาตรฐานสูง 1. ทีมงานคุณภาพได้มาตรฐาน ทีมงานเป็นหัวใจหลักของการสร้างบ้านหนึ่งหลังเลยทีเดียว การสร้างบ้านที่มีมาตรฐานสูง จะมีทีมสถาปนิกและวิศวกรประจำที่ดูแลการสร้างตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น โดยทุกส่วนจะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและครบวงจรตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามารับบริการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลงตัว ทั้งยังเป็นการร่นระยะเวลาการทำงานให้เร็วขึ้น ลูกค้าจะได้บ้านที่สวย ถูกใจ ตรงตามไลฟ์สไตล์และความต้องการ ที่สำคัญได้บ้านดีมีมาตรฐาน สร้างแล้วเสร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างมีคุณภาพ ทีมงานสถาปนิกและวิศวกรจะเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง สามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทรับสร้างบ้าน 2. มีแบบบ้านให้เลือกเยอะ เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้บ้านที่ถูกใจที่สุด บริษัทรับออกแบบบ้านและสร้างบ้านที่มีมาตรฐานสูง จะมีแบบที่หลากหลายให้เลือก รวมถึงสามารถยืดหยุ่นดัดแปลงปรับแบบให้เหมาะสมกับความต้องการและพื้นที่บ้านของลูกค้า ในส่วนของแบบบ้านจะมีการออกแบบภายใน ภายนอก ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้บ้านสวยหรู วัสดุดีมีคุณภาพ ทั้งยังสามารถให้คำแนะนำดีๆ ช่วยให้ลูกค้าได้บ้านที่คุ้มค่าที่สุด เพราะบ้านหลังหนึ่งต้องอยู่กันยาวหลายสิบปี โดยทั่วไปบริษัทรับสร้างบ้านหรู ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีทีมผู้เชี่ยวชาญและชำนาญสูง จะมีแบบบ้านให้เลือกไม่น้อยกว่า 100 แบบ หากเจ้าของบ้านสนใจสามารถติดต่อทางบริษัทเพื่อขอคำปรึกษาและเยี่ยมชมแบบบ้านได้ 3. มาตรฐานการก่อสร้างที่มาพร้อมการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ […]

read more

5 วิธีลดความร้อนให้บ้าน อยู่สบายในทุกสภาพอากาศ

ประเทศไทยอยู่ในโซนพื้นที่เขตร้อนชื้นและมีหน้าร้อนเป็นหลัก ทำให้อุณหภูมิพื้นที่มีแต่จะสูงขึ้นทุกปี แข่งกับค่าไฟที่พุ่งสูงจนสะดุ้งทุกครั้งที่เห็นบิลประจำเดือน ทำให้การสร้างบ้านในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการลดความร้อนเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับการออกแบบบ้าน เพื่อลดปัญหาบ้านร้อนอย่างตรงจุดที่สุด ลองไปดู 5 วิธีต่อไปนี้ที่จะช่วยให้บ้านหายร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย 1. ลดความร้อนจากหลังคา หลังคาบ้านเป็นส่วนที่รับแสงแดดโดยตรง ดังนั้นด่านแรกในการกั้นความร้อนให้บ้านจึงเริ่มที่หลังคา สำหรับบ้านที่จะสร้างใหม่แนะนำให้เลือกใช้หลังคาสีอ่อนและพ่นฉนวนกันความร้อนอีกชั้น จะช่วยกันความร้อนที่แผดเผาเข้ามาผ่านหลังคาได้ดีขึ้น และหากติดแผ่นสะท้อนความร้อนด้วย ก็จะป้องกันความร้อนเข้าสู่โถงหลังคาได้ ส่วนบ้านที่สร้างเสร็จแล้วลองเสริมฉนวนกันร้อนบนฝ้าเพดาน จะช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ และควรเลือกฉนวนที่มีความหนา เพราะฉนวนกันความร้อนจะยุบตัวลงเรื่อยๆ ตามการระยะเวลา ดังนั้นยิ่งฉนวนมีความหนามาก อายุการใช้งานก็จะนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูโครงสร้างหลังคาบ้านเราด้วย ว่าสามารถรองรับน้ำหนักได้มากน้อยเพียงใด อีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถลดความร้อนที่หลังคาและบริเวณบ้านได้เป็นอย่างดี คือ การติดสปริงเกอร์ที่หลังคา แล้วเปิดในช่วงกลางวันช่วงแดดร้อนมากๆ น้ำจะช่วยดูดซับความร้อนที่สะสมออกจากหลังคา ช่วยลดอุณหภูมิได้ 5-10 องศาเลยทีเดียว นอกจากนี้น้ำที่ไหลลงมาจากหลังคา จะทำให้ดินคลายความร้อน ช่วยให้อากาศรอบๆ บ้านเย็นขึ้นอีกด้วย 2. สกัดความร้อนจากกระจก เทรนด์สร้างบ้านในปัจจุบันมักนิยมใช้กระจกแทนประตู และหน้าต่าง เพื่อให้บ้านดูโปร่ง โล่ง และมีความทันสมัย ซึ่งแลกมากับการสะสมความร้อนให้กับบ้าน โดยเฉพาะหากมีกระจกในทิศที่ต้องรับแดด แต่สามารถแก้ได้ด้วย “ผ้าม่าน” เพื่อกรองแสงแดด เหมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ไอแดดเข้ามาเพิ่มความร้อนให้บ้าน ผ้าม่านที่ใช้ควรเป็นผ้าม่านกันแสงแบบ Dimout หรือผ้าม่าน UV […]

read more

ลงทุนแต่งสวนสวยแล้ว ต้องดูแลอย่างไรให้เติบโตสวยงามอยู่เสมอ

หลายๆ คนที่อยากมีบ้าน ถ้าเลือกได้คงอยากสร้างบ้านหรูราคาคุมได้กันทั้งนั้น ซึ่งบอกได้เลยว่าหากคุณไม่มีลิสต์รายชื่อบริษัทรับสร้างบ้านหรูไว้ในใจ และเลือกที่จะสร้างบ้านเองตามความฝันอย่างไร้ผู้รู้คอยให้คำแนะนำ ความน่าจะเป็นที่งบประมาณจะบานปลายไปไกลนั้นมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ทางที่ดีควรให้มืออาชีพมาช่วยสร้างบ้านหรูราคาถูกใจให้กับคุณ เพราะนอกจากจะได้บ้านที่คุมงบได้แล้ว ยังมั่นใจได้ว่าคุณจะได้บ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน บ้านออกมาสวยตรงตามแบบ โดนใจทุกคนในบ้านอย่างแน่นอน และนอกจากตัวบ้านแล้ว สวนต้นไม้ดอกไม้ภายในบ้าน พื้นที่สีเขียวที่จะมอบความผ่อนคลายและความเพลิดเพลินใจให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ก็ถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้ตัวบ้าน และการจะมีสวนที่เหมาะสมจำเป็นต้องได้รับการออกแบบ สร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ และวันนี้เราจะมาส่งต่อวิธีดูแลสวนให้สวยอยู่คู่บ้านไปนานๆ จะมีวิธีไหนบ้างไปดูกันเลย 1. ใจพร้อม คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม 3 สิ่งที่ต้องมาพร้อมกันหากอยากมีสวนภายในบ้านที่สวยงามอยู่ตลอดเวลา ใจที่พร้อมจะดูแลสวนในทุกวันอย่างไม่ได้คิดว่าสวนคือภาระ คนหรือสมาชิกภายในบ้านที่เต็มใจรับหน้าที่ดูแลสวนให้สวยงามอยู่ตลอดโดยไม่เกี่ยงงอน หรือผัดวันประกันพรุ่ง และสุดท้ายอุปกรณ์ทำสวนที่ต้องมีเตรียมพร้อมไว้อย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้ดูแลทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้เล็กใหญ่ รวมถึงต้นหญ้าได้อย่างครอบคลุมครบวงจร 2. วัชพืช คือ ศัตรูของสวนเรา อย่าได้หลงคิดว่าวัชพืชก็สวยดี ปล่อยให้อยู่แบบนี้ในสวนก็งามไปอีกแบบ เพราะความสวยจอมปลอมนั้นจะแว้งมาทำร้ายต้นไม้ใบหญ้า และดอกไม้ในสวนของคุณได้ นอกจากวัชพืชจะมาแย่งอาหารและน้ำจากต้นไม้ในสวนของคุณแล้ว ยังนำพามาซึ่งเชื้อราและแมลงร้ายที่จะทำลายล้างสวนของคุณได้ในเวลาอันสั้น 3. เลือกดินที่เหมาะสมและขยันพรวนดินเข้าไว้ ดินถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำสวน ต้นไม้ดอกไม้จะเติบโตได้ดีหรือไม่อยู่ที่ดินที่คุณเลือกนำมาลงให้กับสวนในบ้านคุณ ซึ่งดินที่เหมาะกับการปลูกต้นไม้นั้นควรเป็นดินร่วนที่มีส่วนประกอบของธาตุอาหารหรือปุ๋ยในอัตราส่วนที่เหมาะสม แต่ต้องไม่ร่วนจนเกินไป ยังพอมีความเหนียวแน่นพอที่จะประคองลำต้นของต้นไม้ให้ทรงตัวอยู่ได้ โดยเมื่อต้นไม้ในสวนลงครบแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหมั่นพรวนดินอยู่เสมอ เพื่อให้ดินมีความร่วนซุย ไม่จับตัวแน่น เพื่อให้สามารถดูดซับและระบายน้ำได้ดี […]

read more

5 จุดสำคัญของบ้านที่ต้องเช็กและดูแล เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน

เมื่อไทยเราย่างเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ คนมีบ้านควรเตรียมตัวตรวจตราดูแลรอบบ้านกันเสียหน่อย เพื่อให้บ้านอันเป็นที่รักยังคงสวยงาม แข็งแรง คงทน และผ่านหน้าฝนนี้ไปได้อย่างปลอดภัย โดยหากบ้านของคุณมีต้นทุนที่ดีตั้งแต่ตอนสร้างบ้าน บ้านถูกสร้างจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญอย่างบริษัทรับสร้างบ้าน Luxury ที่มีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลในทุกๆ ขั้นตอน ช่วยสร้างบ้านหรูราคาควบคุมได้ ทั้งสวย ทั้งแข็งแรง ก็จะช่วยให้คุณลดความกังวลใจไปได้มากพอสมควร เพราะไม่ว่าฤดูกาลไหนๆ ก็มั่นใจได้ว่าบ้านของคุณสามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆ แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้น วันนี้เรามี 5 จุดสำคัญที่เจ้าของบ้านควรใส่ใจดูแลเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนนี้ เพื่อรักษาและปกป้องบ้าน รวมถึงสมาชิกภายในบ้านอันเป็นที่รักของคุณให้ปลอดภัย อยู่บ้านได้อย่างสบายใจและมีความสุข ยิ้มรับฤดูกาลชุ่มฉ่ำนี้ด้วยใจที่เบิกบาน 1. ระบบไฟฟ้า จุดแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลถึงความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว เมื่อฤดูฝนเวียนมาถึงเจ้าของบ้านต้องเตรียมตัวตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดของบ้านก่อนเป็นอันดับแรก หากพบว่ามีจุดที่ไฟฟ้าชำรุด สายไฟขาด มีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือมีไฟกระพริบดับอยู่เป็นประจำ หากปล่อยปัญหาไว้อาจสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือผู้อยู่อาศัยอาจถูกไฟดูดหรือช็อตได้ ทางที่ดีควรติดต่อช่างไฟที่มีความเชี่ยวชาญ หรือประสานไปยังบริษัทรับสร้างบ้านหรูที่ดูแลบ้านของคุณตั้งแต่ตอนสร้างบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าฝนนี้บ้านและครอบครัวของคุณจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยแน่นอน 2. หลังคาบ้าน เกราะกำบังหน้าด่านแรกที่จะช่วยปกป้องคุณจากสายฝนที่พัดกระหน่ำ หากพบว่าหลังคาบ้านมีจุดแตก รั่ว และซึม ควรรีบทำการซ่อมแซมทันที เพราะหากปล่อยไว้จนเกิดน้ำรั่วไหลซึมเข้าบ้าน อาจส่งผลให้ส่วนอื่นๆ ในบ้านได้รับความเสียหาย ชำรุดเร็วกว่าที่ควร หากน้ำรั่วใส่บริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าอาจทำให้คนในบ้านเสี่ยงต่อการถูกไฟช็อตได้ หรือถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ น้ำที่รั่วลงมาสู่พื้นบ้านอาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ 3. […]

read more

เคล็ดลับการวางระบบน้ำ-ไฟ ในบ้าน แม้ไม่ใช่ช่างรู้ไว้ก็มีประโยชน์

สร้างบ้านทั้งทีต้องพิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนให้รอบคอบกันหน่อย นอกจากแบบบ้านและโครงสร้างของบ้านแล้ว การวางระบบน้ำและระบบไฟภายในบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญ เพราะต่อให้บ้านสร้างออกมาสวยขนาดไหน แต่อยู่แล้วไม่สะดวกสบาย ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ น้ำไหลไม่แรง รั่วซึมอยู่เป็นประจำ หรือไฟฟ้าภายในบ้านติดๆ ดับๆ กระแสไฟตก ชำรุด รั่ว และช็อตอยู่บ่อยครั้ง ก็คงทำให้อาศัยอยู่อย่างไม่มีความสุขและหวาดระแวง ชีวิตและทรัพย์สินดูจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นัก วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการวางระบบน้ำและระบบไฟในบ้านมาฝากว่าที่เจ้าของบ้าน ไว้เป็นเกร็ดความรู้ ซึ่งจะยิ่งดีหากได้บริษัทรับสร้างบ้านหรูที่ตรวจสอบได้ และมีความเป็นมืออาชีพมาช่วยสร้างบ้านหรูราคาคุ้มค่าให้กับคุณ เพราะการสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องของการลองผิดลองถูก แต่จำเป็นต้องมีผู้รู้ที่เชี่ยวชาญมาดูแล เพื่อให้คุณได้บ้านที่สวยงามแข็งแรงและอยู่ได้จริงสมใจ โดยไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดภายหลัง เคล็ดลับการวางระบบน้ำที่เจ้าของบ้านควรรู้ ระบบน้ำในบ้านมีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือระบบน้ำดี และระบบน้ำทิ้ง โดยระบบน้ำดีนั้นจะเป็นการนำน้ำจากท่อประปาหน้าบ้านที่เชื่อมต่อกับมิเตอร์เข้ามาใช้ภายในบ้าน ส่วนระบบน้ำทิ้งก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือนำน้ำที่ใช้เสร็จแล้วภายในบ้านปล่อยทิ้งสู่ท่อน้ำทิ้งต่อไป ซึ่งสิ่งสำคัญในเรื่องการวางระบบน้ำที่เจ้าของบ้านควรทราบนั้นอยู่ที่ระบบน้ำดี โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 1. การวางระบบน้ำสำหรับใช้กับบ้านเรือนทั่วไป เป็นระบบน้ำที่นิยมใช้กันมากที่สุด สามารถเห็นได้ตามบ้านเรือนทั่วไป แท็งก์น้ำขนาดพอดีกับพื้นที่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้าน ส่วนจะติดตั้งหน้าบ้านหรือหลังบ้านนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการเดินท่อน้ำเข้าสู่ภายในบ้าน โดยเน้นที่ความเหมาะสม น้ำไหลเข้าบ้านได้สะดวก     เคล็ดลับการวางระบบน้ำในลักษณะนี้นั้น นิยมใช้อุปกรณ์เสริมอย่างปั๊มน้ำสำหรับช่วยเพิ่มแรงดัน โดยปั๊มน้ำจะถูกติดตั้งต่อจากมิเตอร์จ่ายน้ำหน้าบ้าน เพื่อช่วยให้น้ำที่จ่ายขึ้นไปยังชั้น 2 – 3 […]

read more

5 สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบบ้านสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่

เพราะบ้านคือรากฐานของครอบครัว ถ้าอยากมีบ้านที่ช่วยเสริมความสุข เพิ่มพูนความอบอุ่น ควรวางแผนตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างบ้าน หากคุณเลือกที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่สำหรับทุกคนในครอบครัวแบบที่บีบบังคับให้การใช้ชีวิตเป็นแบบตัวใครตัวมัน ไม่มีมุมพื้นที่ส่วนกลางที่เหมาะสมไว้ให้สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ท้ายที่สุดครอบครัวก็จะกลายเป็นครอบครัวที่กายใกล้แต่ใจนั้นค่อย ๆ ห่างไกล จนยากจะต่อติดและกลายเป็นปัญหาครอบครัวตามมาได้ ซึ่งหากคุณไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบ้านมากนัก ปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านหรูไว้ให้ได้เลือกใช้บริการมากมาย วันนี้เรามี 5 สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบบ้านสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่มาฝาก เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญ สร้างบ้านที่จะเป็นของขวัญให้กับครอบครัว ช่วยปกป้องดูแล และมอบความสุขให้ทุกคนในบ้านเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มในทุก ๆ วัน 1. สอบถามความต้องการของคนในครอบครัว “ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน” ยังคงใช้ได้ไม่ตกยุค การจะสร้างบ้านหลังใหญ่สำหรับครอบครัว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอบถามความต้องการของสมาชิก ฟังก์ชันที่อยากได้ แบบห้องหรือแบบบ้านที่ต้องการ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเป็นอย่างไร และควรกำหนดไลฟ์สไตล์ประจำบ้านไว้ด้วย เพื่อที่จะได้ออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับกิจกรรมครอบครัว และนอกเหนือไปจากความต้องการของคนในครอบครัวแล้ว ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว อาทิ จำนวนสมาชิก เพศ และอายุ เป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องแจ้งให้กับบริษัทรับสร้างบ้านโมเดิร์นหรูที่คุณเลือกมา เพราะข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบบ้านให้ถูกใจ รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะสร้างความประทับใจอันยิ่งใหญ่ ให้บ้านคือวิมานที่อยู่แล้วอุ่นใจตลอดเวลา 2. ทำเลที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต จะสร้างบ้านสักหลัง ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ให้รอบด้าน ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภายในบ้านแต่เพียงอย่างเดียว ภายนอกบ้านก็ควรต้องให้ความสำคัญด้วย […]

read more

6 ไอเดียแต่งบ้านหรูสไตล์ Modern เรียบง่ายได้ฟังก์ชันครบ

บ้านโมเดิร์นสไตล์ แบบบ้านที่ให้ความรู้สึกเรียบหรู น่าอยู่ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน ด้วยการออกแบบและตกแต่งที่เน้นถึงความเรียบง่าย มีพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยมากกว่าของตกแต่งเกินจำเป็นต่างๆ ด้วยรูปทรงของตัวบ้านที่เน้นเอาทรงเรขาคณิตเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลัก ทำให้การตกแต่งและการใช้พื้นที่เป็นไปอย่างเรียบง่าย และใช้ประโยชน์ได้สูงสุดด้วยการออกแบบที่เน้นความเรียบ และการออกแบบไม่ซับซ้อนมากนัก ทำให้สไตล์โมเดิร์นสามารถออกแบบการตกแต่งได้หลากหลาย รวมทั้งยังนำไปผสมผสานเข้ากับสไตล์อื่นๆ ได้ง่ายและลงตัวอีกด้วย ไอเดียแต่งบ้านหรูสไตล์ Modern แบบต่างๆ 1. Modern Style การตกแต่งบ้านอย่างเรียบง่าย เน้นการใช้สอยพื้นที่เป็นหลัก โดยลดทอนการออกแบบลวดลาย ของตกแต่งที่ไม่จำเป็นออก ส่วนสีที่ใช้ส่วนใหญ่เน้นเป็นสีโทนขาว และสลับด้วยสีเทาหรือสีดำ เพื่อให้ห้องดูโปร่ง โล่ง ให้ความรู้สึกสบายบ้านสไตล์โมเดิร์นเน้นเล่นดีไซน์เหลี่ยมมุมทรงเรขาคณิต ให้กลิ่นอายของความทันสมัยผ่านการใช้แสงไฟ ของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุอย่างโครงเหล็ก และกระจก 2. Modern Classic การตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นคลาสสิค เป็นการตกแต่งแบบผสมผสานวัสดุและลวดลายที่มีความอ่อนช้อยหรูหราเข้ากับความเรียบหรู โดยมีการลดทอนรายละเอียดของลวดลาย แล้วเพิ่มเส้นสายในรูปแบบที่ดูทันสมัยเข้าไปมากขึ้น ความพิเศษของการแต่งบ้านสไตล์นี้คือ การใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่มีความคลาสสิคมาตกแต่งในบ้านโมเดิร์น ทำให้เกิดการผสมผสานที่ลงตัว ให้ความรู้สึกเรียบหรูสง่างาม เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศของบ้านแบบกึ่งเก่ากึ่งใหม่ ให้กลิ่นอายของความมีระดับ 3. Modern Contemporary การตกตแงบ้านสไตล์ Modern Contemporary จะเน้นความเป็นวินเทจที่ผสมผสานกับความทันสมัย สามารถใช้งานได้ไม่ตกเทรนด์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ดี จุดเด่นของบ้าน […]

read more

บริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด ได้ถูกรับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ แนะนำปูนกาวเสือ สำหรับปูกระเบื้องและแกรนิตโต้

ขอขอบคุณบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ที่มอบความไว้วางใจในคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัท อาร์ต เทค โฮม จำกัด ด้วยการคัดเลือกให้คุณเจตนา โลห์ศิริ และทีมช่างของบริษัทเป็นพรีเซนเตอร์ แนะนำปูนกาวเสือ สำหรับปูกระเบื้องและแกรนิตโต้ และปูนเสือมอร์ต้าสกิมโค้ท

read more
1 2 3 4 6 7 8
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|